Рекламний геноцид, або свобода і незалежність - Advertising genocide or freedom and independence - UA/ENG

in QUAClast month

Рекламний геноцид, або свобода і незалежність - Advertising genocide or freedom and independence.

DSC090862.png

#UA

Рекламний геноцид, або свобода і незалежність.

Ви можете не погодитися з моєю думкою, але, це, один з принципів свободи та незалежності, мати своє, власну думку і його вільно висловлювати.

За своєю суттю, реклама товарів, які не можуть собі дозволити більшість громадян окремо взятої країни, є, свого роду геноцидом, приниженням честі та гідності тих, хто змушений рахувати кожну копійку що б прожити місяць.

Мізерні пенсії, відсутність допомоги з безробіття, невиконання статей конституції, все це, крапля в морі від усього, що можна долучити до слова геноцид.

Правителі змінюються, гасла продовжують проголошувати правильні ідеї, але, я, все частіше, з заздрістю дивлюся в ті часи, коли люди вели натуральне господарство і жили від плоду рук своїх.

Тоді, вони сіяли там, де вважали за потрібне, вони не мали обмежень для випасу стад худоби, вони цінували те мале, що мали і їм, не потрібен був лозунг "Свобода і незалежність", вони були вільні.

Згідно з Конституцією України, всі громадяни країни мають право на земельні ділянки ділянку під будівництво будинку, для ведення садівництва та городництва і дачні ділянки землі.

Причому, це можуть бути земельні ділянки в межах міст та за їх межами.

Ця частина конституції схожа на привида, якого перестають бачити, відразу, після інавгурації нового президента.

Чи побачить ця бабуся, яка розглядає делікатеси, намальовані на стіні супермаркету, справжню свободу і незалежність?

Поки, вона бачить лише невтішні курси валют і банкомат, який, не в змозі видати більше, ніж є на пенсійної картки цієї бабусі.

Хоча, ні, якщо бабуся хоче бути вільною, вона може скористатися кредитною лінією, влізти в борги, втратити квартиру, і насолоджуватися вільним життям під чистим небом, далеко від цегляних стін.

Навіть, за ковток чистої води, доводиться платити ... не схоже це на свободу і незалежність.

#ENG

Advertising genocide or freedom and independence.

You may disagree with my opinion, but this is one of the principles of freedom and independence, to have your own opinion and to express it freely.

At its core, advertising of goods that most citizens of a given country cannot afford is a kind of genocide, a humiliation of the honor and dignity of those who are forced to count every penny to live a month.

Meager pensions, lack of unemployment benefits, failure to comply with constitutional articles, all this is a drop in the ocean from everything that can be attributed to the word genocide.

Rulers change, slogans continue to proclaim the correct ideas, but, more and more often, I look with envy at those times when people were subsistence farming and lived from the fruit of their hands.

Then, they sowed where they thought it was necessary, they had no restrictions on grazing herds of cattle, they appreciated the little that they had, they did not need the slogan "Freedom and independence", they were free.

According to the Constitution of Ukraine, all citizens of the country have the right to plot of land for building a house, land plots for gardening and horticulture and suburban areas of land.

Moreover, these can be land plots within cities and beyond.

This part of the constitution is like a ghost that is no longer seen immediately after the inauguration of a new president.

Will this grandmother, who is contemplating the delicacies painted on the supermarket wall, see true freedom and independence?

So far, she sees only disappointing exchange rates and an ATM, which is not able to issue more than is on this grandmother's pension card.

Although, no, if grandma wants to be free, she can use a line of credit, go into debt, lose her apartment, and enjoy a free life under clear skies, away from brick walls.

Even, for a sip of clean water, you have to pay ... it does not seem like freedom and independence.

DSC09085.JPG

Author @barski
Ukraine

For my publications, I do not use stock photographs, it is fundamentally important for me to use photographs that I have made with my own hands for publication and I can name them - authorial work.

You can go to our blog on the Hive platform by clicking on the bee.

bEEEEEEE.jpg

Sort:  

Друже, barski. Дійсно Україна - найбагатша країна в Європі - а кругом злидні. Дійсно дивно і сумно. І все це з мовчазної згоди 95% населення. Адже факти з історії підтверджують це тим, що найбільші злочини в світі зроблені з мовчазної згоди добрих і порядних людей! І ще запитання: а ти, друже, займаєшся підприємницькою діяльністю чи працюєш на роботі?

видимо, я уже ответил в предыдущем письме, два года без работы в свободной Украине)