#hivepackday - Day № 6

in Team Ukraine7 months ago

Hi friends. Lately, it's getting harder for me to come up with topics for writing messages. I think the main reason for the decline in the value of my crypto portfolio. In the past, at such moments (the end of 2018 and the whole of 2019) various experiments came to my aid. At the time, I was actively playing @splinterlands and almost all the experiments were based around this game.

Привіт друзі. Останній час мені все складніше вигадувати теми для написання повідомлень. Думаю, основна причина зниження вартості мого крипто портфелю. В минулому, в такі моменти (кінець 2018 і весь 2019 рік) мені на допомогу приходили різні експерименти. На той час я активно грав у @splinterlands і майже всі експерименти базувались навколо цієї гри.


Now I almost do not play crypto games and consider them solely as an investment. In my opinion, #NFT which can be used somewhere is much more valuable than #NFT, which is just an artistic image in the form of an animation, picture, or other digital assets. That's why I'm going to start a daily column on my #HIVE pages called #hivepackday.

Зараз я майже не граю в крипто ігри, і розцінюю їх виключно як інвестиції. На мою думку, #NFT яке може бути десь використане значно цінніше ніж #NFT, який являє собою лише художній образ у вигляді анімації, картинки чи іншого цифрового активу. Саме через це я збираюсь розпочати щоденну рубрику на своїх сторінках #HIVE під назвою #hivepackday.


I'm going to open at least one pack of a HIVE blockchain game every day for a period of time. What's so special about it? - consistency and regularity, which serve as a good advertisement for HIVE, as a platform for startup crypto projects. I plan to continue this initiative for at least a few months, and HBD earned on this type of investment to invest in the purchase of new packages to be able to continue this experiment/initiative for 100, 365, or 3650 days. Let's see how much I will have enough and whether other gamers will join this initiative :)

Я збираюсь на протязі певного проміжку часу, регулярно відкривати мінімум по одному паку тієї чи іншої гри, що функціонує на блокчейні HIVE, кожний день. Що в цьому особливого? – постійність і регуряність, які слугують гарною рекламою для HIVE, як платформи для стартапу криптопроектів. Я планую продовжити цю ініціативу на протязі мінімум декількох місяців, а HBD зароблені на повідомленнях такого типу інвестувати у покупку нових паків, щоб мати змогу продовжити цей експеримент/ініціативу на протязі 100, 365 чи 3650 днів. Подивимось на скільки мене вистачить і чи приєднаються інші геймери до цієї ініціативи:)


Today I will reopen the next pack of the @fishmaster project. Go…

Сьогодні я знову відкрию черговий пак проекту @fishmaster. Го…


Fishmaster is an NFT economic strategy.
What is known about her at the moment?
There is a town with lakes, fields, pubs, restaurants and food laboratories. The entire Fishmaster ecosystem will work to supply the local Michelin restaurant with provisions.
In the early stages of the game, a mini-game will be released according to the road map, in which the player will be able to fish on the local lake! Players will catch various prey from the lake, even, perhaps, full-fledged NFT, and after the alpha launch to exchange it for ingredients necessary for other game processes!

Fishmaster - це NFT економічна стратегія.
Що відомо про неї на даний момент?
Є містечко із озерами, полями, пабами, пивними, ресторанами і лабораторіями харчування. Вся екосистема Fishmaster буде працювати щоб поставляти у місцевий ресторан Мішлен провізію, який підтримує економіку міста.
На ранніх етапах гри відповідно дорожній карті буде выпущена міні-игра, в якій гравець зможе порибачить на місцевому озері! Гравецб буде виловлювати з озера різну здобич, навіть, можливо, повноцінні NFT, а після альфа-запуску обмінювати її на інгредиенти, необхідні для інших игровых процессів!


image.png


Here's what this year's discovery brought me:

От що мені принисло відкриття цього паку:


image.png


Again a hammer, where without it. At least I can throw a hammer into the lake when the fish breaks :)

Знову молоток, куди ж без нього. По крайній мірі, молотком можна буде кидати у озеро, коли риба зірветься:)Link to vote for @cranium as a witness

Useful link

Exchanges
Binance | Poloniex | Huobi | Cryptex24 | Ionomi | Okex | Bitwired | Qtrade | Kuna | WhiteBIT
Cryptogames
Doctor Who | Oceanplanet | c24 games | Splinterlands | Cryptobrewmaster | Exodegame | Rabona
Cryptoblogs
HIVE | STEEM | lbry.tv | noise.cash


Без имени1.jpg