Захист практики студентів👨‍🎓👩‍🎓🧑‍🎓

in Team Ukrainelast month

Сьогодні, в "Відкритому Міжнародному Університеті Розвитку Людини "Україна", був захист💪.
20210302_181608.jpg
Ті, хто навчається на 3-тьому та 2-гому курсі Кафедри "Соціальної роботи і педагогіки", захищали та розповідали про своє проходження практики. Це для того, щоб отримати диплом "Молодший соціальний спеціаліст".
20210302_181510.jpg
Одні демонстрували свої теоретичні знання і презентації, а інші були непідготовлені. Тепер будуть наганяти та витрачати свій особистий час⏰. А я здав на відміно, бо заповнив увесь щоденник практики, поставив печатки і зробив фото💯.
IMG-6950f02c25331dc855bcee7e68931321-V.jpg
Подяка нашому старості групи Анастасія Базиленко за її терпіння і витримку🙏.

Sort:  

Я також вчилася в "Україні" :)

А яка спеціальність?

Видавнича справа та редагування, а потім журналістика.

А я вчуся на "Молодший соціальний спеціаліст".

А я завершила 11 років тому... 😦😀

Congratulations @dubishin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 2000 upvotes.
Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the March 1st Hive Power Up Day
Hive Tour Update - Financial stages