Музичні інструменти та англійська

in Team Ukraine5 months ago

Цій книжці 27 років щоб ви розуміли,

inbound7283009789410480967.jpg

1993 рік випуску. Як вона збереглась, пройшовши руки як мінімум 6 дітей - просто диво. Прийшов час і моїй доцюні вивчати і розглядати. Ну ніяк не виходило зацікавити англійською, аж поки не зметикувала поєднувати корисне з приємним. Зупинились на сторінці з музичними інстументами. Повитягували все що є вдома:
inbound1220568773449196053.jpg
Навіть дідусеву сопілочку і гармошку:
inbound5741762808136461922.jpg

Сусіди стукали по стінах - такий стояв гул від нашого гучного навчання, а у нас ще навіть барабанів і каструль не було)))
Чемно перепросивши, хвалимось досягненням і знанням

5s4dzRwnVbzGY5ssnCE4wXzkeAEXyVtgk1ApQTwHMTp6y5PvEo1yennB2onsv8r7c9eEBfjCM1SffCVGzJ7nQG9Xc42wRuJCXmb9Ay3VoiPTs3HvXWqfg9M9YFaHWVEWyqRyRHwjwgeTDbHkzhyfG7KZjxhLNUYY5REnkmC.jpeg

Sort:  

Congratulations @mellanna! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 50 upvotes.
Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 7
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!