You are viewing a single comment's thread from:

RE: Плани на майбутнє

in Team Ukraine9 months ago

Нехай здійсняться найважливіші та найпотрібніші з цих планів!

Sort:  

дякую! навзаєм!