Школа з Комп.Лінгвістики у Grammarly / Grammarly CompLing School 💻

in Team Ukraine2 months ago

Мабуть, у всіх настає момент, коли хочеться зрушити з точки комфорту та розвиватися професійно. Минулої весни такий момент наступив і для мене, але єдиною "можливістю" на той момент був розвиток в SMM та маркетингу у моїй компанії. Але я не хотіла йти від лінгвістики. Куда ж податися?

Apparently, everyone has a moment when they want to move from the point of comfort and develop professionally. Last spring, such a moment occurred for me, but the only "opportunity" at that time was the development in SMM and marketing departments of my company. But I didn't want to quit linguistics. Where to go then?

photo_2021-11-28_00-53-52.jpg

Саме тоді я натрапила на допис компанії Grammarly про набір до літньої школи з комп'ютерної лінгвістики. Така приємна комбінація слів - "комп'ютер" та "лінгвістика" - це з саме те, чим я зараз живу. У голові сколихнулися спогади про короткий теоретичний курс з комп'ютерної лінгвістики з університету. Вирішила - спробую!

It was then that I came across a Grammarly post about a summer school in computational linguistics. Such a nice combination of words - "computer" and "linguistics" - exactly what I'm dealing with. Memories of a short theoretical course in computational linguistics from the university came to mind. I decided - I'll try!

photo_2021-11-28_00-54-21.jpg

Що ж таке комп'ютерна лінгвістика взагалі? По суті, це опрацювання природної мови (Natural language Processing). Це персональні асистенти типу Siri, чат-боти, виправлення помилок у вашому листі, аналіз настрої співрозмовника та навіть генерація нового тексту. Наприклад, одним із завдань у школі було проаналізувати тексти пісень якогось виконавця за допомогою коду та згенерувати нову пісню. У мене вийов новий хіт Емінема - досить такий нічого. Можливості комп'ютерної лінгвістики обмежені лише фантазією.

What is computational linguistics? Basically, this is Natural language Processing (NLP). These are personal assistants such as Siri, chatbots, correcting mistakes in your emails, analyzing the sentiment of the interlocutor and even generating new text. For example, one of the tasks at school was to analyze the lyrics of a singer with a code and generate a new song. I got a new hit by Eminem - quite a nice one, actually. The possibilities of computational linguistics are limited only by imagination.

photo_2021-11-28_00-54-07.jpg

Отож, я зацікавилася та почала вивчати Python з нуля, згодом пройшла 2 тестові завдання - з того ж Python та лінгвістичне та пройшла співбесіду з керівницею групи комп'ютерних лінгвістів компанії. На мій подив, незважаючи на відсутність будь-якого досвіду, мене взяли до школи. Я шалено зраділа можливості повчитися, але одразу зрозуміла, що мені буде дуже складно. Компанія розіслала всім учасникам школи мерч - мабуть, щоб трохи потішити. Ненадовго подіяло.

So, I became interested and started learning Python from scratch, then passed 2 test tasks - in Python and linguistic, and had an interview with the head of the group of computer linguists of the company. To my surprise, despite the lack of any experience, I passed. I was insanely happy to learn, but immediately realized that it would be very difficult for me. The company sent out merch to all participants of the school - apparently to cheer us up a little. It helped a bit.

photo_2021-11-28_00-54-15.jpg

Довелося взяти відпустку на основній роботі, щоб підготуватися, взяти участь, а потім прийти до тями після. Що сказати? Було так складно, що я плакала від безсилля по вечорах. Треба доробити завдання за вчора, боще є за сьогодні, а завтра будуть нові 😄 Але я навчилася того, що не варто порівнювати свій початок з чиєюсь серединою. І того, що навіть маленькі кроки - це набагато більше, ніж нуль. Пишаюсь собою та продавжую поступово рухатися в сторону опанування цих навичок!

I had to take a vacation from my main job to prepare, take part, and then come to my senses afterwards. What can I say? It was so difficult that I cried from helplessness in the evenings. I needed to complete the task for yesterday, because there are more for today, and tomorrow there will be new ones 😄 But I learned that you should not compare your beginning with someone's middle. And the fact that even small steps are much more than zero. I am proud of myself and I am gradually moving towards mastering these skills!

Sort:  

Круто! Заздрю вам)) По доброму.

Дякую дуже! Сподіваюсь, мого запалу вистачить ще надовго)

Всіляко підтримую!
Світ сьогодні постійно змінюється, зміни є чи не головним засобом існування в теперішньому світі. Набуття нових знань та їх застосування - це якраз і є зміни, необхідні для комфортного життя в сучасному суспільстві.

Однією з найефективніших стратегій життя насьогодні є стратегія stepping stones - на жаль, це поняття не має аналогу в українській мові. Це камінці, які лежать у струмку, і якими ми можемо його перейти, стрибаючи з одного на інший. Оскільки світ постійно змінюється, ми не можемо будувати довгострокові плани, лише орієнтири. І от ми рухаємося ніби в тумані цими камінцями. Нове знання, нові дії дозволяють нам стати на черговий камінь. З нього через туман ми маємо змогу побачити інші камінці. Отримуємо ще знання, робимо нові дії - стрибаємо на наступний камінь, і так поступово туман розвіюється і ми рухаємося камінцями до мети, чіткі риси якої нам невідомі, бо світ змінюється. Але якщо не рухатися завдяки новим знанням та діям, то так і залишимося на місці, і ніколи не досягнемо жодного омріяного горизонту.

Прекрасна метафора, дякую! Дуже схоже на те, що сьогодні відбувається в світі.

 2 months ago Reveal Comment

Дякую!
Це навіть складніше, ніж я собі уявляла! 😄
Не можу сказати, що суттєво зрушила з мертвої точки - радше обережно "спробувала, чи тепла водичка". Досить холодна 😄 ще багато чого вчити, але ці навички знадобляться будь-де. В сучасному світі стояти на місці просто неможливо, на жаль чи на щастя.

 2 months ago Reveal Comment