Як почати допис / How to start writing a post

in Team Ukraine6 months ago

Дивитеся на чисту сторінку або екран блогу як на мінне поле? Заковика в тому, щоб почати – це завжди найскладніше. Тому, варто почати хоча б з чогось! Щоб ваш мозок не вибухнув від мук, напишіть швидше щось.

Looking at a blank page or blog screen like a minefield? The catch is getting started. It’s always the hardest part. Therefore, it is worth starting with at least something! To keep your brain from exploding in agony, write something faster.
image.png
Наприклад:

 • фразу: «Слухай, що зараз розповім» (тільки видаліть потім її)
 • якийсь відому вам жарт (на задану тему, звичайно)
 • класний вислів, метафору, цитату, яка б'є точно в ціль
 • цікавий факт, який вас вразив
 • питання, на які належить відповісти
 • цифри, які вдалося дізнатися в процесі підготовки до матеріалу

For example:

 • the phrase: “Look what I’ve got to tell you” (just delete it later)
 • some joke you know (on a given topic, of course)
 • savory expression, metaphor, quote that hits right on target
 • curious fact that amazed you
 • questions to be answered
 • the numbers that you managed to find out in the process of preparing for the material

Це точно наштовхне вас на нові думки, а, значить, допоможе сформулювати думку, розповісти історію або створити цікавий і інформативний текст!

This will definitely spur new ideas in your head, which means it will help you articulate a thought, tell a story, or create an interesting and informative text!

Sort:  

Та почати не так уже й важко, а от написати щось зрозуміле і доступне людям ото вже важко.