You are viewing a single comment's thread from:

RE: Переміщення центру

in Team Ukraine7 months ago

Теж пам’ятаю часи коли Либідська була останньою станцією метро і треба було пересідати на автобус щоби дістатися до автовокзалу