Новополанівський міст

in Team Ukraine5 days ago

Міст збудований у 1864-1873 рр. за проектом члена Петербурзької академії наук, архітектора Олександра Песке. Він з’єднав Старе місто з Новим планом, від чого й отримав назву Новопланівський. Його довжина становить 138 м, а висота – 38 м. Стоїть він на 6 кам’яних стовпах. 1902 р. газета «Подолія» писала: «Новий міст до того забруднений гноєм і землею, що навіть при порівняно невеликому дощі на ньому утворюються непрохідні калюжі грязюки».

img_3111.jpg

Sort:  

Congratulations @palilyulko! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2500 upvotes.
Your next target is to reach 2750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 21