Інтерактивна звукова інсталяція VERBOVA

in Team Ukraine2 months ago

Цей проект був реалізований в колаборації з чудовими спеціалістами своєї справи: композиторками Тетяною Хорошун та Яною Шлябанською, інженером Остапом Костюком та мною)
Власне я робила дизайн та проектування цієї штуки. Суть в тому, що коли ходиш по дощечках -- вони звучать різними звуками. Ці звуки були записані в Голосіївському лісі у Києві, та оброблені на комп'ютері. Кожен може зіграти на цьому інструменті унікальну музику.

1.jpg

Verbova_project_2021-01.jpg

DSCF9728.JPG

Sort:  

Congratulations @radijte! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 50 replies.
Your next target is to reach 100 replies.
You received more than 700 upvotes.
Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 18