You are viewing a single comment's thread from:

RE: Переміщення центру

in Team Ukraine7 months ago

А разом із тим на цій території збільшується щільність дамочок і чоловічків із понтами ))