3D Tours of Destroyed Kyiv and the Region Due to russian Military Aggression

in Team Ukraine2 months ago

Shalom, friends. I am writing this post and at the same time, a russian propagandist Ovsyannikova is walking in Odesa. Oh, my soul hears that this is not good. But less so, today I came across a very interesting project that will allow many to see the consequences of russian aggression in Ukraine. Rather, today it is Kyiv and a number of nearby towns.

Шалом, друзі. Пишу цей допис і в цей самий час в Одесі гуляє російська пропагандистка овсяннікова. Ой чує моя душа, що це не до добра. Але менше з тим, сьогодні наштовхнулась на дуже цікавий проект, котрий дозволить багатьом побачити наслідки російської агресії в Україні. Вірніше, на сьогоднішній день це Київ та ряд містечок поблизу.

3D Tours of Destroyed Kyiv and the Region.png

We will talk about 3D tours. VR tours of the buildings of the capital of Ukraine destroyed and damaged by the war have appeared on the website of the Kyiv Digital tourist and cultural hub. Currently, there are nine tours of destroyed buildings and infrastructure in different parts of the city. In short, you have the opportunity to "walk" on some streets and explore the area around, as in Google maps. You can see everything here at this link.

Мова піде про 3D тури. На сайті туристично-культурного хабу "Київ цифровий" з’явилися VR-тури зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни будівлями столиці України. Наразі там є девʼять турів знуйнованими будинками й інфраструктурою різних районів міста. Якщо коротко, то у вас є можливість "прогулятись" по деяким вулицям та оглянути територію навколо, як в гугл картах. Подивитись все можна ось за цим посиланням.

image.png

In addition to the destruction, of course, you can see other interesting places that were published in pre-war times. And also to get acquainted with various interesting routes, which in peacetime should have made you fall in love with our capital and show all the most exciting things.

Крім руйнувань, звичайно, можна подивитись і інші цікаві місця, котрі опублікували ще в далекі довоєнні часи. А також ознайомитись із різноманітними цікавими маршрутами, котрі в мирний час повинні були вас закохати в нашу столицю та показати все найцікавіше.

image.png

Also noteworthy is another project that allows us to review the consequences of russian aggression and occupation of towns and villages in the Kyiv region. On the Kyivshchyna website, everyone can get acquainted with what Bucha, Irpin, Gostomel, Borodyanka and others look like now. Specialists use quadcopters and other equipment to take street views and panoramic photos of destroyed buildings and infrastructure. You can view everything at this link.

Також вартий уваги ще один прект, котрий дозволяє переглянути наслідки російської агресії та окупації містечок та сіл Київської області. На сайті "Київщина" кожен бажаючий може ознайомитись із тим, як тепер виглядає Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка та інші. Фахівці за допомогою квадрокоптерів та іншого обладнання роблять street view та панорамні знімки зруйнованих будівель та інфраструктури. Переглянути все можна за цим посиланням.

The purpose of these projects is to record crimes in deoccupied and destroyed places, as well as the opportunity to show our descendants at what cost we are fighting for our freedom and what the russians did in the neighbouring peaceful state.

Метою цих проєктів є фіксація злочинів на деокупованих та зруйнованих місцях, а також можливість показати нашим нащадкам якою ціною ми виборюємо нашу свободу і, що саме росіяни здійснювали на території сусідньої мирної держави.

Sort:  

За це ми їм ніколи не пробачимо, це все у нас в крові і в крові у наших дітей. А ці світлини будуть нагадувати ще довго. Хоча ми відновимо свою країну, але не пробачимо...

країну ми відновимо та збудуємо ще кращу. головне не забувати якою ціною нам це все дістанеться та кількість тих, кого не вернути. будівлі, історичні пам'ятки, якісь картини, артефакти, музеї це все фігня в порівнянні із людським життям. хоча, звичайно, в мене основна тема це історичні пам'ятки і мені важко та боляче дивитись на руйнування цього. але краще хай якась 100 річна будівля буде знищена чим якась одна невідома мені людина.
і мені так страшно, що після перемоги ми повернемось до ідіотського життя та дозволимо знов всю ту ахінею, котра у нас була... а ще страшніше, що може залишитись велика кількість тих кому росія це дрег і брат, а оце все "просто політика".

Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!

@tipu curate 💙💛 🇺🇦 💛💙

Upvoted 👌 (Mana: 200/500) Liquid rewards.

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 43000 upvotes.
Your next target is to reach 44000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the May Power Up Month Winners
Hive Power Up Month Challenge 2022-05 - Winners List
Feedback from the June 1st Hive Power Up Day