Detailed consideration of the facts about russia's fakes about the situation in Ukraine #1 - About Donbas

in Team Ukraine4 months ago

Well. The time has come when russian propaganda came to our favourite Hive in order to fill the information field, distract ordinary people from the problem of Ukraine and confuse them in the situation that is happening in our country. Therefore, this post is a necessary measure so that everyone can distribute it among foreign acquaintances, as well as so that even casual members of the community from other countries can get comprehensive information and be able to draw conclusions based on it.

Ну що ж. Настав той час, коли і на наш улюблений Hive прийшла російська пропаганда для того, щоб заповнити інформаційне поле, відволікти звичайних людей від проблеми України та заплутати їх в ситуації, котра відбувається в нашій країні. Тому цей допис є вимушеною мірою для того, щоб кожен міг його розповсюджувати серед знайомих іноземців, а також щоб, навіть, випадкові учасники спільноти з інших країн отримали вичерпну інформацію та змогли зробити висновок на його основі.

russian fakes donbas.png

I will try to write everything as short and clear as possible so as not to waste your time. Let's start with the main message, which is now shouted by almost every russian - and where were you for 8 years when the Donbas was shelled? Well, I will say for myself that we, as a nation, were there and tried to help the population of Donbas.
And now let's move on to the facts of where russia was. Rather, russian troops, about which putin has repeatedly said that "they are not there and russia is not financing the war in Donbas". All this time they have been trying to convince the world and themselves that this is a civil war and Ukrainians are killing Ukrainians. Okay, let's look at the facts:

Я постараюсь написати все максимально коротко та зрозуміло, щоб не витрачати ваш час. Почнемо з головного меседжу, котрий тепер кричить практично кожен росіянин - а де ви були 8 років, коли обстрілювали Донбас? Ну, від себе скажу, що ми, як народ були саме там та намагались допомагати населенню Донбасу. А тепер перейдем до фактів того, а де була росія. Вірніше російські війська про які путін неодноразово казав, що "їх там нема та росія не фінансує війну на Донбасі". Вони весь цей час намагались переконати світ та самих себе в тому, що це громадянська війна та українці вбивають українців. Окей, подивимось на факти:

There are two huge studies by the international volunteer group InformNapalm, which have gathered information and evidence of the presence of russian army troops and servicemen in the Donbas during the first two years of the war in eastern Ukraine. That is for the period of 2014-2016.

Є два величезні дослідження міжнародної волонтерської групи InformNapalm, котрі зібрали інформацію та докази присутності військ та військовослужбовців російської армії на території Донбасу за перші два роки війни на сході України. Тобто за період 2014-2016 року.

Video Overview of the russian Weaponry in Donbas

You can read more about where each type of enemy military equipment is recorded here - russian weaponry in Donbas.

Детальніше прочитати про те, де зафіксовано кожен тип ворожої військової техніки можна тут - russian weaponry in Donbas.

75 russian military units that fight in Donbas

And you can see the presence of representatives of the russian regular army here - russian military units that fight in Donbas.

А переконатись у присутності представників регулярної армії росії можна тут - russian military units that fight in Donbas.

If you do not trust InformNapalm, then I have evidence from other independent international communities that have dealt with this issue in a similar way. For example, the London-based investigation team Forensic Architecture has created a project such as the "Battle of Ilovaysk. Mapping of the russian military presence in eastern Ukraine, August - September 2014". You can view the information at this link - Mapping russian Military Presence in Eastern Ukraine.

Якщо ви не довіряєте ресурсу InformNapalm, то в мене є докази і від інших незалежних міжнародних спільнот, котрі аналогічно займались цим питанням. Наприклад, лондонська розслідувальна група Forensic Architecture створила такий проект, як «Іловайська битва. Картування російської військової присутності на сході України, серпень – вересень 2014 року». Переглянути інформацію можна за цим посиланням - Mapping russian Military Presence in Eastern Ukraine.

image.png

If you still don't have enough of these international communities, let's move on. In November 2021, the independent organization Conflict Armament Research published an examination of military equipment seized from the armed groups of the self-proclaimed "people's republics" in eastern Ukraine. Of the nearly 5,000 munitions documented by the group between 2018 and 2021, most were manufactured in factories in the russian federation, as were 41 of the 43 weapons they surveyed. And, of course, the link to the official information here - Conflict Armament Research, wherein the PDF file you can read detailed information on each type of weapon, which was recorded on the territory of Ukraine and where it was manufactured.

Якщо цих міжнародних спільнот вам досі мало, то продовжуємо далі. У листопаді 2021 року незалежна організація Conflict Armament Research оприлюднила експертизу військової техніки, яка була вилучена у збройних формувань самопроголошених «народних республік» на сході України. З майже п’яти тисяч одиниць боєприпасів, задокументованих групою в період з 2018 по 2021 рік, більшу частину було виготовлено на заводах у Російській Федерації, так само як і 41 з 43 обстежених ними одиниць зброї. І, звичайно, лінк на офіційну інформацію ось тут - Conflict Armament Research, де в ПДФ файлі ви можете прочитати детальну інформацію про кожен тип озброєння, котрий зафіксували на території України та де саме він виготовлений.

Photo Source - Inform Napalm

And now about the shelling of civilians and fakes, as if Ukrainians are doing it. We have repeatedly denied this information, and the facts of shelling of residential areas in Donbas by russian militants were recorded by both the Ministry of Defense of Ukraine and the international intelligence agency Bellingcat. It is a good tradition to leave a link to the source - Civilian Shields in Donetsk: Launching Grads near a Residential Area.

А тепер про обстріл мирних жителів та фейк, що начебто це роблять українці. Ми неодноразово спростовували цю інформацію, а факти обстрілу житлових кварталів на Донбасі проросійськими бойовиками фіксувались, як Міністерством оборони України, так і міжнародним розвідувальним агентством Bellingcat. Гарна традиція вже залишати лінк на джерело - Civilian Shields in Donetsk: Launching Grads near a Residential Area.

This post was created after an interview with French "journalist" Anne-Laure Bonnell (which I will write about) began to be broadcast on Hive, claiming that Ukraine has always bombed Ukraine. But it's a fake. At the very least, I will prove it with facts, research and articles, when propagandists can only shout something and pretend that their simple words need to be trusted more than the international community. That's all for now. Tomorrow I will return with a new portion of the defeat of fake news and statements.

Цей допис був створений після того, як на Hive почали розповсюджувати інтерв'ю французької "журналістки" Анн-Лор Боннель (про яку я ще напишу), котра стверджує, що Україна завжди бомбила Україну. Але це фейк. Як, мінімум, я це буду доказувати фактами, дослідженнями та статтями, коли пропагандисти вміють тільки вигукувати щось та вдавати, що їхнім простим словам потрібно вірити більше аніж міжнародній спільноті. На цьому поки що все. Завтра повернусь із новою порцією розгрому фейкових новин та висловів.

@alexandra.lokki приймай естафету.

Sort:  

@tipu curate

Upvoted 👌 (Mana: 250/500) Liquid rewards.

Hive and other blockchains are now invested with fake news and Russian trolls.

For every troll we have a patriot who will repel them. @scrodinger has demonstrated how to do this using facts.

Could you also share these posts on Blurt.blog ? Blurt was a Fork from Steemit in 2020. You already have a Blurt.blog with a Blurt Airdrop. https://blurt.blog/@scrodinger

Hi there! I will do this today. I forgot about forks. Thanks!

Thanks… Blurt needs some help fighting the Russian disinformation trolls and bots. So much disinformation out there.

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 250 posts.
Your next target is to reach 300 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the March 1st Hive Power Up Day

Низький уклін за таке прекрасне повідомлення!!! ой не солодко буде оркам на зарплаті у нас на HIVE.

Дякую! Стараюсь вести цю інформаційну війну, хоча моментами ой як важко про все писати

Після 2 днів "відпочинку від інформ війни" я це особливо розумію :(

"ніхто крім нас". всі розуміють, що першу інформаційну війну періоду АТО ми програли, але цю не можна. плакати через ці тексти буду вже після перемоги )

плакати через ці тексти буду вже після перемоги )

Амінь! :)

$WINE


Congratulations, @theguruasia You Successfully Shared 0.300 WINEX With @scrodinger.
You Earned 0.300 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 3/3 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.360


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us

Как тяжело кого-то убедить в России! Мозги прошиты ложью до основания! Попытки достучаться вызывают коллапс мозговой деятельности - логика из рассуждений исчезает полностью, наступает тупое отрицание. Может так работает защита мозга ... Много родни и близких друзей в России. С большинством не могу разговаривать, боюсь сорваться и наговорить гадостей. Еще пару дней назад меня убеждали, что росвойск в Украину не вводилось нет...
Ты просил написать в ТГ - это телеграм? Я не очень опытный юзер, пользуюсь подсказками детей:) подскажи что нужно сделать?

Да, телеграм. Просто введи @hiveuageek в поиск
Я уже забила на их крики, только смеюсь со всех лабораторий, экспериментов и того, что мы чуть ли не пол мира решили завоевать )

Looking forward to a breakdown of the interview with the French journalist. I don't speak the language so the English translation over the top of her speaking could be completely different to what she actually said.

I don't have any issue with people spreading misinformation on Hive. In fact I find it interesting to see how strongly they believe the lies that they've been fed. However, heckling the posts of people that are in peril is fucking disgusting and has no place on any platform.

Your post is sorely needed. Good job.


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Loading...
Loading...