The war has its own laws and customs, but russia violates almost every one of them (Part 2)

in Team Ukraine3 months ago (edited)

And hello again to all! So, I continue the series of reports about what russia is violating in the war in Ukraine. The first part can be read here at this link. They wrote correctly in the comments that it is easier to just list what they did NOT violate. But it is better to open everyone's eyes to these events and explain that they do not take us. And that these are not "poor young boys, almost children" and all that.

The First Geneva Convention governing the sick and wounded members of armed forces was signed in 1864. Photo Source - Wikimedia

І знов привіт всім! Отже, продовжую цикл дописів про те, що порушує росія на війні в Україні. Першу частину можна прочитати ось за цим посиланням. Там правильно в коментарях написали, що легше просто перерахувати те, що вони НЕ порушили. Але краще відкривати всім очі на ці події і пояснювати, що вони нам не брати. І, що це не "бідні молоді хлопчики, практично діти" і все оце.

Заборонено примушувати цивільне населення воювати на стороні окупаційних військ / It is forbidden to force civilians to fight on the side of the occupying forces

It has been known since 2014 that the russians have been forcing people from the occupied territories to join the ranks of the invading army and go to war. They are conducting mass mobilization not only from the territories of LNR/DNR but also from the temporarily occupied Kherson region. This fact is confirmed by the prisoners, who turned out to be ordinary teachers or engineers from the Donetsk and Luhansk regions, as well as the residents of Kherson, who are currently under occupation.

Ще з 2014 року відомо, що росіяни змушують людей з окупованих територій ставати в лави загарбницького війська та йти воювати. Вони проводять масову мобілізацію не тільки з територій ЛДНР, а і з тимчасово окупованої Херсонської області. Цей факт підтверджують, як полонені, котрі виявлялись звичайними вчителями чи інженерами з території Донецької та Луганської областей, а також жителі Херсону, котрі на сьогоднішній день знаходяться в окупації.

Заборонено переміщати цивільне населення на територію держави-окупанта / It is prohibited to move civilians to the territory of the occupying state

Photo Source - slovoidilo.ua

But are the laws written for russia? Remember the mass deportation of Crimean Tatars to Siberia after World War II? Is the resettlement of Ukrainians from the eastern regions at the same time? Today, the story goes in circles. I never thought the phrase "cyclical history" was so plausible and straightforward.
As a result, russians have begun to deport children en masse from some of the temporarily occupied regions, violating the rights of the same children who are protected by the international community. Well, we need to somehow resolve our demographic crisis. Adults are also forcibly deported to russia. Therefore, today many people from the occupied territories are afraid of evacuation flights because it is unclear whether they will go to Zaporizhia or they will be taken far away to russia. At the same time, our compatriots have almost no opportunity to return to Ukraine. Whoever had the documents, just take them away.

Putin ‘resettling Ukrainians 5,500 miles away in Siberia and far east Russia’

Але хіба для росії закони писані? Згадаємо масову депортацію кримських татар в Сибір після закінчення Другої світової війни? Чи переселення українців з східних областей в той самий час? Сьогодні історія йде по колу. Ніколи не думала, що фраза "історія циклічна" настільки правдоподібна та пряма.
Отже, з деяких тимчасово окупованих регіонів росіяни почали масово вивозити дітей, що порушує права цих самих дітей, котрі захищає світова спільнота. Ну от потрібно ж якось свою демографічну кризу розв'язати. Також на територію росії вивозять примусово і дорослих також. Тому сьогодні багато людей з окупованих територій бояться евакуаційних рейсів, адже незрозуміло чи поїдеш ти в умовне Запоріжжя чи тебе вивезуть куди подалі в росію. При цьому повертатись назад в Україну змоги практично нема в наших співвітчизників. У кого документи були, то їх просто забирають.

Заборонено використання певного виду озброєння / The use of certain types of weapons is prohibited

russia does not neglect to use prohibited weapons against the civilian population. Which they came to save, yeah. Thank you. International conventions prohibit the use of mines, trap mines, and anti-personnel mines. This is due to the fact that the victims of this type of weapon can easily be a civilian who was in the place where the fighting took place. Stretch marks are similar to this.
By the way, Russians do not neglect the desire to leave "gifts" in incredible numbers in the cities that leave. For example, an explosive device left by the russians was recently found in Bucha in the piano of a 10-year-old girl.

росія не нехтує використовувати заборонене озброєння і проти цивільного населення. Яке вони прийшли рятувати, ага. Дякую. Міжнародні конвенції забороняють використовувати міни, міни-пастки, протипіхотні міни. Це пов’язано з тим, що жертвами подібного типу озброєння легко може стати цивільний, котрий опинився в місці, де раніше велись бої. Аналогічно до цього відносяться і розтяжки.
До речі, росіяни не нехтують бажанням залишати "подарунки" в неймовірній кількості у містах, котрі залишають. До прикладу, нещодавно у Бучі залишений росіянами вибуховий предмет знайшли у фортепіано 10-річної дівчинки.

VOG-25P grenade between piano hammers. Photo: Facebook / Mariana Hlieva

International conventions (and humanity about which the russians have heard nothing) also prohibit the use of cluster and phosphorus bombs. When the first type of bomb detonates, a huge number of small metal pieces fly, posing a danger to all living things around. And phosphorus bombs belong to the class of incendiary weapons, which carries the risk of destroying a huge area. However, the russians are happy to use it all and send this type of bomb to Ukrainian cities. And not only in Ukrainian cities, but history also shows that in almost all wars of recent years, where russian forces were present, prohibited weapons were used. Look at the bombing of Aleppo simply.

Міжнародні конвенції (та і людяність про яку росіяни нічого не чули) також забороняють використовувати касетні та фосфорні бомби. Коли детонує перший тип бомб розлітається величезна кількість дрібних металевих шматків, що становлять небезпеку для всього живого навколо. А фосфорні бомби відносять до класу запалювальної зброї, що несе у собі небезпеку ураження величезної території. Проте, росіяни з радістю це все використовують та відправляють в українські міста подібний тип бомб. І не тільки в українські міста, історія показує, що практично у всіх війнах останніх років, де були присутні сили рф використовувалось заборонене озброєння. Подивіться про бомбардування Алеппо просто.

Заборонено атакувати АЕС і подібні об'єкти / It is forbidden to attack nuclear power plants and similar facilities

Oh, my favourite! We didn't have enough of the Chornobyl reactor explosion in 1986, so these idiots decided to seize two stations at once. Chornobyl and Zaporizhia. During the occupiers' stay at the Chornobyl nuclear power plant, there were several episodes of loss of electricity needed to cool spent nuclear fuel storage facilities, which posed a direct threat to the entire region. During the storming and capture of the Zaporizhzhya NPP, the russians neglected common sense and fired anti-tank missiles at the power plant building, one of which hit the building of the power unit.
Similarly, the bombing of the Azovstal plant has a lot of problems, because dangerous substances can easily leak directly into the sea from the plant. Who needs it?

О, моє улюблене! От мало було нам вибуху реактору Чорнобильської АЕС в 1986 році, так ці придурошні вирішили захопити одразу дві станції. Чорнобильську та Запорізьку. Під час перебування окупантів на ЧАЕС було кілька епізодів втрати електроенергії, необхідної для охолодження сховищ з відпрацьованим ядерним паливом, що несло пряму загрозу всьому регіону. Під час штурму та захоплення Запорізької АЕС росіяни нехтували здоровим глуздом та стріляли по будівлі електростанції протитанковими ракетами, одна з яких потрапила у корпус енергоблоку.
Аналогічно і бомбардування заводу Азовсталь несе в собі дуже багато проблем, адже з території заводу спокійно можуть витекти небезпечні речовини прямо в море. От кому це треба?

Заборонено атакувати цивільні медичні заклади / It is forbidden to attack civilian medical institutions

The russian military has repeatedly attacked existing civilian hospitals in many regions. In particular, in Kharkiv, Severodonetsk, Mariupol, etc. According to the Ministry of Health of Ukraine, the shells and missiles of the occupiers targeted 600 Ukrainian medical institutions. 101 hospitals were completely destroyed without the possibility of restoration. 450 pharmacies were also destroyed by Russian terrorists.

The hospital was damaged, and civilians continue to hide in the bomb shelter. Volnovakha, March 12, 2022. Photo: Stringer / Anadolu Agency via Getty Images

Російська армія вже неодноразово завдавала ударів по діючим цивільним лікарням у багатьох регіонах. Зокрема, у Харкові, Сєвєродонецьку, Маріуполі тощо. За повідомленнями Міністерства охорони здоров’я України, снаряди та ракети окупантів поцілили у 600 українських медзакладів. 101 лікарню знищили вщент без можливості відновлення. Також руками російських терористів зруйновано 450 аптек.

Photo Source - radiosvoboda.org

But don't forget. russia came to save us all. Save from the presence of pharmacies, hospitals, own housing and our lives with you. Thank you!

Але не забувайте. росія прийшла всіх нас рятувати. Рятувати від наявності аптек, лікарень, власного житла та нашого з вами життя. Дякую!

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people(@scrodinger) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

@tipu curate 💙💛 🇺🇦 💛💙

Upvoted 👌 (Mana: 150/500) Liquid rewards.

 3 months ago Reveal Comment
 3 months ago Reveal Comment
 3 months ago Reveal Comment
 3 months ago Reveal Comment
 3 months ago Reveal Comment