Ukraine's victory at Eurovision. Reflections. Save Mariupol.

in Team Ukraine2 months ago

Good afternoon, dear community! First of all, I congratulate everyone on Ukraine's small victory - the victory at Eurovision. Well, taking a moment, let's talk about whether culture can be out of politics. I was prompted to this post by the fact that after our victory in the competition, the network was actively spreading complaints that "Ukraine won because it was at war and they were simply pitied."

Доброго дня, шановна громадо! Перш за все вітаю всіх з маленькою перемогою України - перемога на Євробаченні. Ну і, користуючись моментом давайте поговоримо про те, чи може бути культура поза політикою. До цього допису мене наштовхнуло те, що досить активно після нашої перемоги в конкурсі мережею ширяться скарги, що "Україна перемогла, бо в неї війна і їх просто пожаліли".

Photo Source - Nikita Titov

Well, the first thing I can say to people from other countries who think it's unfair is a great offer. Take away this victory. But in addition to this victory, we will give you the war. Thousands of civilian deaths, constant air strikes, refugee status, rockets flying overhead. Well, the victory at Eurovision. And just as Ukraine has won three times, you can become a triple winner. Well, divide it into three. I don't think Jamala or Ruslana will refuse.

Ну, перше, що я можу відповісти людям з інших країн, котрі вважають це несправедливим, то є прекрасна пропозиція. Забирайте собі цю перемогу. Але в комплекті до цієї перемоги ми віддамо вам і війну. Тисячі смертей цивільного населення, постійні повітряні тривоги, статус біженців, ракети, котрі літають над головами. Ну і перемогу на Євробаченні. А так, як Україна тричі ставала переможцем, то ви можете стати потрійним переможцем. Ну чи розділіть на трьох. Не думаю, що Джамала чи Руслана відмовлять в цьому.

Eurovision winners Kalush Orchestra showed a video for the song "Stefania", filmed in Bucha, Irpin, Gostomel and Borodyanka.

I do not think that this victory is purely out of pity. First, even before the war, European bookmakers predicted that the Kalush Orchestra had every chance of winning. At least from the information and posts I saw on FB. I have not actively followed this competition for many years, but I still read such information by accident in the pre-war period.

Second. I do not think this is a victory out of pity. Even if the speech does not lead to victory, I personally consider what happened with the vote and allowed Ukraine to win to be the unity of Europe and the desire to express support. It is support, not pity. These are two totally different things.

Я не вважаю, що ця перемога у нас чисто через жалість. По перше, ще до початку війни європейські букмекери прогнозували, що Kalush Orchestra мають всі шанси на перемогу. Принаймні з тої інформації та дописів, котрі я бачила в ФБ. Я вже купу років не слідкую активно за цим конкурсом, але подібну інформацію все таки читала випадково в довоєнний час.
По друге. Я не вважаю, що це перемога через жалість. Навіть, якщо виступ і не дотягує до перемоги, то те що відбулось з голосуванням і дало змогу Україні перемогти я особисто вважаю згуртованістю Європи та бажанням висловити підтримку. Саме підтримку, а не жалість. Це дві тотально різні речі.

The same support was that a number of countries (Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Lithuania, the Netherlands, Norway, Poland, and Sweden) immediately responded to russia's full-scale offensive against Ukraine and insisted on the immediate exclusion of Russia from the song contest. And Finland and Estonia have stated that they will not perform and participate in Eurovision if there are Russians.

Yes, I did not sleep that night. I wondered. For the first time since I was in school, I watched Eurovision, and more than 10 years have passed. I'm not a fan of the Kalush Orchestra, I just wanted to see what would happen. Yes, I hoped we would win. And you have no idea what a thrill it is when you see your country as a winner. This is a kind of reboot of the body, a return to peacetime with peaceful feelings. Therefore, please do not envy our victory.

Такою ж підтримкою було і те, що низка країн (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція) одразу відреагували на повномасштабний наступ росії на Україну і наполягали на терміновому виключенні рф з пісенного конкурсу. А Фінляндія та Естонія заявили, що не будуть виступати та приймати участь в Євробаченні, якщо там будуть росіяни.
Так, я не спала в ту ніч. Дивилась. Вперше з періоду навчання в школі я дивилась Євробачення, а це більше 10 років пройшло. Я не фанат Kalush Orchestra, мені просто хотілось подивитись що буде. Так, я сподівалась, що ми переможемо. І ви не уявляєте яке це кайфове відчуття, коли ти бачиш свою країну переможницею. Це якесь перезавантаження організму, повернення в мирний час з мирними відчуттями. Тому, будь ласка, не заздріть нашій перемозі.

Photo Source - Michael Skop

And now let's talk about whether culture can be "out of politics". My answer right away is no. I will explain why. Because war is not politics, to say the least. And the fact that the Kalush Orchestra, at the risk of disqualification, declared Mariupol and Azovstal is not a policy, but a civic position. Which every Ukrainian should show today. And an inhabitant of civilized countries. Because it is impossible to stay away from these horrors. There is such a thing that when you see a crime and do not try to stop it, or at least declare it, you automatically become an accomplice.

Therefore, what the Kalush Orchestra said, how Europe voted, is not "politics", but a simple normal human attitude to the horrors that are happening in Ukraine today. Thank you to everyone who supported us and I apologize to Poland that the Ukrainian jury voted so terribly.

А тепер поговоримо про те чи може бути культура "поза політикою". Моя відповідь одразу - ні. Поясню чому. Тому що війна це не політика, як мінімум. І те, що Kalush Orchestra ризикуючи дискваліфікацією заявив про Маріуполь та Азовсталь це не політика, а громадянська позиція. Котру сьогодні повинен показувати кожен українець. Та і будь який житель цивілізованих країн. Тому що бути осторонь цих жахіть неможливо. Є така штука, що коли ти бачиш злочин та не пробуєш його зупинити чи, бодай, заявити про це, то ти автоматично стаєш співучасником цього.
Тому те, що сказали Kalush Orchestra, те як проголосувала Європа це не "політика", а просте нормальне людське ставлення до тих жахіть, що сьогодні відбуваються в Україні. Дякую всім, хто нас підтримував та вибачаюсь перед Польщею, що українське жюрі так жахливо проголосувало.

And finally. Save people on Azovstal. Save Mariupol!

Ну і наостанок. Врятуйте людей на Азовсталі. Врятуйте Маріуполь!

russia drops phosphorus bombs on Azovstal

Sort:  

Прекрасно написано.
Нещодавно почав читати підручник по філософії (Війна та музей Сковороди зробили свою справу). Згідно філософської точки зору, яку я здатний сприйняти на даний момент, політика є вершиною соціального буття. Політика - це інструмент, який здатний змінювати світогляд усього людства. І поки деякі люди (як я раніше) хочуть залишатись поза політикою, злобні карлики змінюють світогляд мільйонів людей в масштабі "повного зомбування". Коротше, політика - велика сила, яка є навіть там де ніхто її не бачить.

я тут згадала вислів діяча стародавньої Греції:
Якщо ти не цікавишся політикою, це не означає, що політика не цікавиться тобою

Власне, коли ти весь такий поза політикою рано чи пізно тебе непомітно використають в своїх цілях певні люди/режими. В цьому потрібно розбиратись принаймні для себе, можна ж не кричати на весь світ за кого ти голосував, наприклад.
Але в певні моменти, звичайно, заявляти про свою позицію треба, щоб твоє мовчання не використали проти тебе.

Так, так, так. Гарно, що це почав розуміти. Краще пізно, чим ніколи

Congratulations @scrodinger! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 39000 upvotes.
Your next target is to reach 40000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from May - Day 15

Ще з минулого року зрозумів, що головне те, що наші виступають на Євробаченні українською, пропагують нашу культуру та висловлюють меседж який нам потрібен. А всі ті скандали довкола — то просто медійний шум щоб і усіляким бульварним ресурсам була робота.

Те, що частина скандалів штучно роздута це факт, я згодна. Але от оцей з "вони перемогли, бо їх пожаліли" такий неприємний 😒
Ще бачу тенденцію останніх років, що ми даєм більш якісний контент, котрий потім досить круто заходить світу.
Принаймні та ж Джамала і Go_A активно тусять по закордонам там всяким. Окремо, звичайно, ще відзначу Onuka, бо то любов)) хоч і не конкурсант, а просто гість)
але шоб я писала про учасників і не згадала Нату, то буду не я 🤣

 2 months ago Reveal Comment
 2 months ago Reveal Comment