You are viewing a single comment's thread from:

RE: Нігілізм, дуалізм, монізм, відповідні політичні світогляди та враження від передмови до "12 Правил Життя: Протиотрута Хаосу"

in Team Ukraine5 months ago

Ніцше постулював особисту владу як таку абсолютну цінність; наскільки мені відомо, він не надав достатньо уваги колективу і перебільшив важливість особистих мотивів. Набагато здоровіша ідея, це воля до максимізації колективної влади (will to apotheosis). А поняття "колективу" охоплює прямо всю спільноту організмів на землі, в ідеалі. Тому, грубо кажучи, із паразитами ми мусимо боротись, а симбіотам (лактобактеріям всяким... деревам тощо) покликані допомагати -- бо це все "МИ" в широкому розумінні слова.

Sort:  

Набагато здоровіша ідея, це воля до максимізації колективної влади (will to apotheosis)

Нагадує комунізм. В сьогоденні, важку оявити спільноту, де особистість здатна поставити свої інтереси на задній план обравши пріоритетом інтереси комуни.

Не жертвуючи індивідуальною владою, звичайно, бо справді стане комунізмом)