You are viewing a single comment's thread from:

RE: Нігілізм, дуалізм, монізм, відповідні політичні світогляди та враження від передмови до "12 Правил Життя: Протиотрута Хаосу"

in Team Ukraine5 months ago

Не жертвуючи індивідуальною владою, звичайно, бо справді стане комунізмом)