Як українці хати будували. Частина 3 - Процес будівництва, "ТОЛОКА"

in Team Ukraine2 months ago

Будівництво - одна з найбільш трудомістких і
витратних робіт у житті селянина. Самотужки побудувати хату було майже неможливо. Тому здавна люди використовували спільну працю всієї громади задля допомоги одному з членів цієї громади. Називалась така спільна праця - "ТОЛОКА".
Найпоширенішим типом будинку раніше були так звані хати-мазанки. Свою назву вони отримали від техніки будівництва, а саме, обмазування глиняним розчином дерев'яного, солом'яного або очеретяного каркасу будинку. ​
Перед початком будівництва в дворі викопувалась широка яма. Туди засипалась глина, вапно та коров'ячий або кінський навоз. Підливаючи поступово воду, починали процес вимішування глини. Виконували цю роботу, як правило, жінки, витоптуючи в ямі босими ногами розчин. Інша група жінок домішувала в готовий глиняний розчин солому та формувала "вальки" (кульки).
Чоловіки брали на себе важкі роботи. Носили глину, воду, а потім готовими "вальками" вимазували стіни майбутньої хати.
Для ефективності "толоки" господарі намагались запросити не менше 20 осіб. Час, за який могли збудувати хату толокою, залежав від багатьох факторів: будівельного матеріалу та техніки будівництва, кількості робітників, погодних умов. Будівництво толокою одного об’єкта могло тривати від декількох днів до декількох тижнів. Господар толоки обов’язково мусив годувати робітників два—три рази на день, частувати їх горілкою, основна частина якої припадала на вечір.
Кожен член громади вважав за честь бути запрошеним до "толоки", навіть заможні селяни та дрібне панство активно долучались і всіляко допомагали в будівництві. Це й не дивно, оскільки українці - нація творців, на відміну від північних сусідів.
IMG_2179.JPG

IMG_2086.JPG

Sort:  

"Гуртом і батька легше бити" - а хату збудувати тим більше)) Мій, вже покійний дідусь, розказував про такі хати, приблизно в такій він і народився майже сто років тому.

Congratulations @ua-ethnology! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 60 posts.
Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 18