Як українці пекли хліб. Частина 3 - Хліб в печі

in Team Ukraine2 months ago

Випікання хліба було справжнім священним дійством!
Хліб пікся на черені (дно печі). Спочатку вигрібали жар, клали хліб на лопату і “садили” всередину печі.
Поки в печі випікався хліб, заборонялося відчиняти двері та лягати на піч. Усі в хаті намагалися говорити пошепки та робили свої справи безшумно. Коли хліб сходить у печі, не можна стукати, грюкати, сваритися, голосно сперечатися, "бо буде не на добро".
Ретельно дотримувалися й досі дотримуються перестороги не вертати в піч хлібину після перевірки її готовності, навіть якщо вона виявилася недопеченою, зокрема, тоді, коли в хаті була дівчина “на виданні”. Казали колись: - “Завертати в піч хліб, то завертатимуть старости”, тобто дівчина тривалий час не вийде заміж. Якщо в хаті при цій забороненій дії була вагітна жінка, то під час пологів, за повір’ям, їй "дитя буде завертати" (будуть важкі пологи).
Перевернутий в печі хліб віщував нещастя. Якщо під спеченим хлібом мокро — чекали дощу. Якщо дві хлібини зрослися в печі, то їх розламували над головою в дитини, що не може розговоритися.
Першу хлібину після випікання символічно віддавали предкам. Вважалося, що пара з неї досягне потойбіччя і нагодує душі померлих.
хлібпіч.jpeg

Sort:  

Congratulations @ua-ethnology! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 100 HP as payout for your posts and comments.
Your next payout target is 250 HP.
The unit is Hive Power equivalent because your rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁶ Meetings Contest
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!