It's pretty weird today. It was just sunny. It's raining now. Climatic ...

in D.Buzz14 days ago

It's pretty weird today. It was just sunny. It's raining now. Climatic changes can be really scary.Posted via D.Buzz

Sort:  

Congratulations @princeofbeyhive! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3250 upvotes.
Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the April 1st Hive Power Up Day
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

It happens the same here in PI.

Posted via D.Buzz

Çok güzel renkler var fotoğrafta Yeşil, açık kahverengi, koyu kahverengi ve beyaz.

Ay sen bunu söyledikten 5 yıl sonra tek renk kalması şoku yok mu peki ahahah

Kalır mı kalır valla. Nereye elimi atsam kuruyor be 😂😏

Kısmetsiziz annecim ondan hep bunlar. Bir gün biz de iyi şansa sahip olacağız inş :d

Ne yalan söyliyim ben o günün bu aralar geleceğini sanmıyorum. 50 yaşıma geldiğimde iyi şansa şimdiki kadar ihtiyacım olmayabilir. Ya da 60 yaşıma falan geldiğimde.

Ay sen 50'yi göreceğine inanıyor musun gerçekten 😂😂😂. Bu pesimistlikle zor çünkü. Beni örnek al hayatı yaşaaaa ahahahhaha