You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: February 23 2021

in Actifit2 months ago

Je na tvou otázku vůbec nějaká "rozumná" odpověď?
!BEER
za použití #aroundworld

Sort:  

Něco jiného je vraždit potají, něco jiného je se vraždami chlubit... Vůdce byl psychpat a jeho okolí dílem psychopati a dílem zločinci, ale co zbytek národa... To mi pořád hlava nebere.

Nevím kdo to řekl, ale "Doba a hesla dokážou lidi zblbnout"